Schadediagnose auto elektronica

Bij autoschade neemt de kostencomponent van de moderne toegepaste elektronicasystemen vaak een relatief grote plaats in bij het vaststellen van de totale schade. Bij voertuigen met een kleine zichtbare schade kan de elektronische netwerkschade zodanig groot zijn, dat sprake is van een economisch verlies.

Doel

De cursus Schadediagnose Auto-elektronica biedt, jou als medewerker frontoffice, de mogelijkheid om jezelf de basisbeginselen van de moderne auto-elektronica eigen te maken. De medewerker frontoffice is daardoor in staat om toegepaste digitale systemen te herkennen en te bepalen hoe moet worden omgegaan met reparatie aan en vervanging van componenten. Het resultaat is dat extra werkzaamheden en kosten worden voorkomen en nacalculaties achterwege kunnen blijven.

Wil je meer achtergrond informatie? Lees dan hier de whitepaper.

Doelgroep

De cursus richt zich met name op medewerkers frontoffice die in de praktijk te maken hebben met het opstellen van schaderapporten.

Programma

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • parallelle, seriële, analoge en digitale signaaloverdracht
 • simplex, half duplex en full duplex signaaloverdracht
 • eendraads serieel netwerk
 • CANbus netwerk
 • voordelen CAN netwerk
 • CAN, LIN en MOST
 • CANbus taal
 • stuurapparaten
 • prioriteit
 • protocollen
 • hoge en lage snelheid
 • CANbus in de praktijk
 • reparatie en vervanging van bekabelingen, stuurapparaten en ander componenten

Werkwijze

De cursus start met een samenvatting van de leerstof. Naast deze theorie wordt de praktijk toegelicht aan de hand van voorbeelden. Er worden demonstraties gegeven van storingen aan voertuigen met genoemde elektronisch/digitale systemen. Ruimschoots aan de orde komen de (on) mogelijkheden en de aanbevelingen voor reparatie en/of vervanging.

Cursusnaam
Schadediagnose auto elektronica
Cursuskosten (excl. btw)
€ 405,-
Studieduur
1 dag
Cursusnummer
1.834

Downloads