Over VOC

Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is als landelijk erkend opleidings- en exameninstituut verantwoordelijk voor technische-, management- en ondernemersopleidingen in de carrosseriebranche. Daarnaast beschikt VOC over een breed pakket gerichte (bijscholings)cursussen voor wie zich op specifieke delen van het vakgebied wil bekwamen.

VOC is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche, als zodanig erkend door onderwijs en bedrijfsleven.

Ruim 67 jaar verzorgt VOC hoogwaardige technische opleidingen en trainingen op het gebied van schadeherstel, carrosseriebouw en caravanherstel. VOC wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De primaire doelstelling is ervoor zorg te dragen dat er voldoende scholingsmogelijkheden zijn om medewerkers gekwalificeerd te krijgen en te houden.

VOC biedt een educatieve infrastructuur die aantrekkelijke, op de beroepspraktijk aansluitende wijze, aanvullende praktijkopleiding, her-, bij- en nascholing verzorgt.

Door efficiënte en effectieve producten en diensten te leveren en te promoten bevordert VOC de scholingsgraad en maakt het werkgevers mogelijk de scholingsafspraken in de CAO na te komen. VOC opleidingen sluiten aan bij de ontwikkelingen in de branche en beroepspraktijk en zorgen ervoor dat medewerkers voorbereid zijn op de zich ontwikkelende eisen die aan hun beroepsuitoefening gesteld worden.

Gekwalificeerde medewerkers vormen de basis voor een goed rendement en de continuïteit van de onderneming. VOC beoogt een aantrekkelijk opleidingsaanbod te bieden en bij jongeren en ondernemers onder de aandacht te brengen om een bijdrage te leveren aan een gezonde instroom van nieuwe gekwalificeerde medewerkers in de carrosseriebranche.

 

VOC Raad van Toezicht

VOC werkt aan het ontwikkelen van haar nieuwe stijl met een sterkere focus op het aansluiten van de wensen in de markt en het vertalen daarvan naar passende oplossingen voor een toekomstbestendige branche. Een van de onderdelen daarvan is het wijzigen van de structuur van toezicht.
Per 1 januari 2018 is het huidige bestuur vervangen door een Raad van Toezicht. Benoemd zijn:

Naam                   Rol
De heer A. de Koning Voorzitter 
De heer M. Schilperoort Bestuurslid