VOC ontvangt weer NRTO-keurmerk

29 mrt 2018

VOC voldoet nog steeds aan de vereisten voor het NRTO-keurmerk.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat VOC voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

NRTO = Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de branchevereniging voor trainen & opleiden. Het NRTO-keurmerk betreft een keurmerk voor private opleiders.

Zie hier voor meer informatie over het NRTO-keurmerk.