VOC lidmaatschap

26 jul 2018

Cursisten die de afgelopen 2 jaar een cursus bij VOC hebben gevolgd, ontvangen vanaf september een lidmaatschapspas.

De pas is persoonsgebonden. Met de VOC lidmaatschapspas en jouw lidmaatschapsnummer hebben wij bij telefonisch contact eenvoudig en snel jouw gegevens opgehaald worden uit het systeem. Hierdoor kan VOC jou goed en snel van dienst zijn en adviseren over te volgen passende trainingen en opleidingen.Op de pas vind je jouw naam, de datum van de eerste keer dat je een cursus bij VOC hebt gevolgd en een uniek lidnummer. In de toekomst worden meer voordelen voor de pashouders geïntroduceerd.

Verspreiding
Omdat het om een groot aantal passen gaat, worden deze niet allemaal tegelijk verstuurd. Vanaf september worden de passen gefaseerd over het land verspreid.