Verzekeringstechnische aspecten van het schaderegelen

Om de klant optimaal te begeleiden bij de schadeafwikkeling en om een goede onderhandelingspositie te hebben bij de expert dient een autoschadeherstelbedrijf volledig op de hoogte te zijn van de rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen en van de financiële afwikkeling. Vanaf het moment dat er schade aan het voertuig ontstaat tot op het moment dat het gerepareerde voertuig wordt afgeleverd moeten er veel zaken worden geregeld. Om hiervan goed op de hoogte te zijn is de cursus ‘Verzekeringstechnische aspecten van het schaderegelen’ ontwikkeld. Tijdens deze cursus worden alle aspecten op een duidelijke wijze behandeld.

Doel

De deelnemer op de hoogte brengen van alle aspecten van de schadeafwikkeling. Zodat de klant optimaal kan worden begeleid bij de schadeafwikkeling en zich kan opstellen als een volwaardige partner bij de onderhandelingen met de schade-expert.

Doelgroep

De werkplaatschef, receptionist, bedrijfsleider en medewerkers van het autoschadeherstelbedrijf, die in de praktijk met de schadeafwikkeling te maken hebben.

Programma

  • algemeen verzekeringsrecht en wetskennis
  • akte van cessie
  • recht van retentie
  • de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  • het waarborgfonds
  • theorie Total-Loss schades
  • berekeningsmethodiek voor de waardevermindering
  • garageverzekering
  • kentekenbewijzen en -platen
  • fraude signalering

Werkwijze

Het programma begint met een korte kennistoets, zodat de behandeling van de lesstof exact kan worden aangepast aan het kennisniveau van de deelnemers. Daarna wordt de lesstof behandeld, afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Zo wordt de financiële afwikkeling duidelijk gemaakt met rekenvoorbeelden en worden veel praktijksituaties behandeld. De deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om ook eigen praktijkvoorbeelden aan de orde te stellen.

Examen informatie

Aan het eind van de cursusdag wordt een digitale BKS-toets afgenomen. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat informatie

Na het behalen van een voldoende resultaat voor de BKS-toets ontvang je een BKS-certificaat.

Cursusnaam
Verzekeringstechnische aspecten van het schaderegelen
Cursuskosten (excl. btw)
€ 415,-
Studieduur
1 dag
Cursusnummer
1.651