Uitdeuken zonder spuiten Vervolg

Voor personen die bij VOC de tweedaagse cursus 'Uitdeuken zonder spuiten basis' hebben gevolgd en hun praktijkervaringen willen perfectioneren heeft VOC praktijk- en vervolgdagen ontwikkeld. Op zo'n praktijkdag helpt de trainer de cursist met de gebieden waarbij hulp nodig is. Deze dag wordt zeer gericht en individueel met uitdeuken zonder spuiten gewerkt. Zo wordt een optimale, volledig op maat gerichte trainingsdag gecreëerd.

Doel

Met de kennis en vaardigheden die in de cursus 'Uitdeuken zonder spuiten basis' zijn opgedaan wordt tijdens de praktijkdagen geoefend. Vooral de vaardigheden die nodig zijn om een beschadiging te kunnen beoordelen en op een juiste manier te herstellen krijgen extra aandacht.

Programma

Het programma is individueel en wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte van de cursist. Bij het begin van de training wordt besproken wat de deelnemer nodig heeft, de trainer past de praktijkoefeningen hierop af.

Werkwijze

Deze cursus is uitsluitend praktijkgericht, er komt geen theorie aan te pas. Er wordt gewerkt met een groepsgrootte van maximaal zes personen, zodat een optimale, individuele begeleiding mogelijk is. Het onderling uitwisselen van ervaringen en tips vormt een essentieel onderdeel van de praktijkdag.

Examen informatie

Na deze cursus kun je je ook aanmelden voor het examen 'Uitdeuken zonder spuiten Praktijktoets'.

Certificaat informatie

Na het volgen van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Cursusnaam
Uitdeuken zonder spuiten Vervolg
Cursuskosten (excl. btw)
€ 515,-
Studieduur
1 dag
Cursusnummer
1.818