Certificaat Verantwoord Autospuiten

Als ondernemer draag je zorg voor het welzijn en de veiligheid van je medewerkers. Je wil het verzuim zo laag mogelijk houden, je medewerkers zijn immers je kapitaal. 'Arbo is echter geen onderwerp waar je de hele dag mee bezig wilt zijn. Dat is logisch. Toch is het belangrijk dat je als ondernemer hiervoor aandacht hebt en zorgt voor een goede voorlichting aan je medewerkers over eventuele arbeidsrisico's en hoe daarmee om te gaan. Als je medewerkers op een verantwoorde wijze werken, minimaliseer je bovendien het risico op eventuele milieuschade ten gevolge van de werkzaamheden.

Doel

FOCWA en BOVAG stellen het certificaat verplicht voor alle autospuiters, die werkzaam zijn bij aangesloten bedrijven.

Doelgroep

Autospuiters

Programma

  • wetgeving: milieu en arbo, richtlijnen en voorschriften
  • persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing en herkenning
  • omgang met gevaarlijke stoffen: opslag, registratie, informatie, herkennen en effecten
  • werkplek/werkhouding: efficiënt gebruik van grondstoffen, afvoeren afval en risicovermijdend handelen
  • vaktechnisch verantwoord werken: werken volgens voorschriften, inzicht in oorzaak en gevolgen van foutief handelen en het voorkomen van fouten
  • kwaliteitsbewust handelen: klantgericht denken en meedenken over werkprocessen in het bedrijf

Werkwijze

Voor het behalen van je CVA-certificaat hoef je geen cursus of training te volgen. De voorbereiding op het examen bestaat uit een e-learning module. Na aanmelding krijg je een persoonlijke toegangscode tot de e-learning, de online-toets en oefenexamens. Gedurende de cursusperiode heb je onbeperkt toegang tot deze e-learning.

Zo kun je oefenen en de eindtoets maken op een tijdstip dat het jou uitkomt.

Examen informatie

De toets kan online worden afgelegd en is daarmee dus niet tijd- en plaatsgebonden; de maximale tijd voor de toets is 80 minuten. De toets bestaat uit 40 vragen en je kunt de eindtoets één keer maken.

Certificaat informatie

Als je de toets met goed gevolg aflegt, ontvang je een certificaat. 

 

 

Cursus dagen

Plaatsen vrij
01 feb 2019 en 15 mrt 2019 Online 146
01 mrt 2019 en 15 mrt 2019 Online 144
01 apr 2019 en 13 mei 2019 Online 150
01 mei 2019 en 12 jun 2019 Online 118
01 jun 2019 en 13 jul 2019 Online 150
01 jul 2019 en 12 aug 2019 Online 150
01 aug 2019 en 12 sep 2019 Online 150
01 sep 2019 en 13 okt 2019 Online 150
01 okt 2019 en 12 nov 2019 Online 150
01 nov 2019 en 13 dec 2019 Online 150
Cursusnaam
Certificaat Verantwoord Autospuiten
Cursuskosten (excl. btw)
€ 0,-
Examenkosten (excl. btw):
€ 140,-
Studieduur
8 uur
Cursusnummer
EX_CVA