Bedrijven

Voor werkgevers en werknemers in de carrosseriebranche

Een bedrijf moet een "erkend leerbedrijf" zijn om leerlingen te mogen opleiden. Praktische begeleiding is in handen van de praktijkopleider van het leerbedrijf. VOC ondersteunt bedrijven en leerlingen in praktijkervaring door APO-dagen aan te bieden.

De praktijkopleider is een werknemer van het bedrijf die verantwoordelijk is voor de vakinhoudelijke en sociaal-pedagogische begeleiding van een leerling. Een leerbedrijf kan door SBB worden erkend, wanneer deze aan de gestelde criteria voor erkende leerbedrijven voldoet. Een BPV adviseur toetst deze criteria en ondersteunt de praktijkopleider bij het opleiden van leerlingen.
 

Investering in leerling verdient zich snel terug
Leerlingen leren het praktijkgedeelte van de opleiding die ze volgen bij bedrijven in de branche. Bedrijven zijn met de komst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) verantwoordelijk geworden voor het praktijkgedeelte van de opleiding van hun leerlingen. Leerlingen worden opgeleid met de nieuwste technieken en kunnen al tijdens hun opleiding een zeer waardevolle rol spelen in het leerbedrijf. Zij kunnen het leerbedijf up-to-date houden en een bijdrage leveren aan de continuïteit van de onderneming. Ervaring leert ook dat leerlingen die in een leerbedrijf zijn opgeleid gemotiveerd zijn om in dit bedrijf te blijven werken. De investeringen die opleiden met zich meebrengt verdienen zich op deze manier natuurlijk heel snel terug.
 

VOC biedt Aanvullende Praktijk Opleiding (APO)
Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) verzorgt in drie opleidingscentra en het Mondriaan College in Den Haag aanvullende praktijkopleidingen (APO). VOC kan nagenoeg volledig de praktijkopleiding (niveau 1, 2 of 3) overnemen of alleen specifieke onderdelen die in het leerbedrijf niet kunnen of worden uitgevoerd. Het aantal benodigde praktijkdagen voor een leerling kan worden vastgesteld aan de hand van het opleidingsplan van de leerling.
 

Leerbedrijf worden?
Is je bedrijf nog geen leerbedrijf en wil je een erkenning hiervoor aanvragen? Neem dan contact op met SBB.
 

Meer informatie over APO of praktijktrainingen voor vakvolwassenen?
Is je bedrijf al wel een leerbedrijf en heb je interesse in aanvullende praktijkdagen voor je leerling(-en) of wil je je huidige werknemers laten bijscholen? Neem dan contact op met VOC voor meer informatie over onze APO-dagen of praktijktrainingen voor vakvolwassenen.

Inschrijven APO

APO is een Aanvullende Praktijk Opleiding voor leerlingen, die werkzaam zijn binnen een bedrijf. De kosten hiervoor zijn €375,- per opleidingsdag. (excl. BTW)

Met onderstaand formulier kun je een leerling aanmelden.

Gegevens deelnemer
 
Gegevens werkgever
Contactpersoon
Vooropleiding en Datum/Jaar
ROC
Aanvullende praktijkopleiding
 
Uit te voeren werkzaamheden